Házirend

Házirend

1. A Belvárosi Korizó látogatói a jegy megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével elfogadják a jégpálya házirendjét és biztonsági rendszabályait. Beleegyeznek, hogy a dolgozók kéréseit és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesítik. Ezok megszegése esetén a pályafelügyelők a terület elhagyására kötelezhetik őket. Felszólításra a jég felületét a látogatóknak azonnal el kell hagyniuk.

2. A Dürlin Kft. mint a pálya üzemeltetője mindent megtesz a jégpálya biztonságos működtetése érdekében, azonban a látogatók esetleges felelőtlen magatartása (pl.: fogócska) miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

3. A jégpályát mindenki csak a saját felelősségére látogathatja.

4. A látogatóknak a jegy megvásárlása előtt lehetőségük van a palánk mellől a jégpálya külső megtekintésére. Ebből kifolyólag a jegyvásárlást követően, a pálya minőségével kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el, a jegyet nem áll módunkban cserélni, valamint visszatéríteni.

5. A belépésre szolgáló karszalagot kizárólag a Belvárosi Korizó helyszíni jegypénztárában lehet megvásárolni. A Belvárosi Korizó látogatói csak érvényes karszalag birtokában léphetnek a jégpályára. A karszalagot a pályafelügyelőnek ellenőrzés céljából a pályára lépés előtt meg kell mutatni. A karszalag az adott 120 perces időszakra érvényes. A korcsolyázás ezen időszak alatt megszakítható. Az ismételt pályára lépéskor a karszalagot újra meg kell mutatni a pályafelügyelőnek. A jegy lejártakor a jégpálya területét kötelesek elhagyni. A megvásárolt karszalag érvényességi ideje nem léphető túl.

6. A jégpályán a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni, a korcsolyázókat zavarni, illetve bármilyen balesetveszélynek kitenni tilos. A látogatóknak saját biztonságuk érdekében a kijelölt haladási iránynak megfelelően, és egymás testi épségére vigyázva kell korcsolyázniuk.

7. A jégpályáról az ittas vagy kábítószer befolyása alatt álló – a többi látogatóra nézve balesetveszélyes vagy megbotránkoztató magatartást tanúsító – látogatókat még érvényes jegy birtokában is haladéktalanul kivezetik. Ebben az esetben a rendezőség a jegy árát nem téríti vissza.

8. A jégpálya jegén egyszerre maximum 120 fő tartózkodhat. A maximális létszám elérése esetén több vendéget nem engedünk be a jégpályára.

9. Az iskolaidő (testnevelés óra) keretében érkező diákok csak kísérővel mehetnek a jégre. A jégpályán kizárólag az oktatók felügyelete mellett, az előre kijelölt térfélen tartózkodhatnak egymás zavarása nélkül.

10. Korcsolyaoktatást csak a Belvárosi Korizóval szerződésben álló vagy a szerződéses partner által delegált oktatók tarthatnak.

11. A jégpályát csak és kizárólag korcsolya használatával lehet igénybe venni. Cipővel, bármilyen csomaggal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal a jégre menni szigorúan tilos!

12. A jégpályára étellel, itallal belépni tilos és balesetveszélyes.

13. Dohányozni a jégpálya teljes jégfelületén tilos! Dohányzás csak az arra kijelölt helyeken lehetséges.

14. A Belvárosi Korizó területére tilos behozni bármilyen italt, üveget, szúró- és vágóeszközt, illetve bármilyen a rendezőség által veszélyesnek ítélt tárgyat.

15. A Belvárosi Korizó területén tilos szemetelni, illetve a pályát és annak berendezéseit megrongálni. A pálya területén mindennemű szándékos rongálás bűntető feljelentéssel és anyagi felelősségre vonással jár. A jégpálya berendezéseit kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően használhatják.

16. A belépőjegy (karszalag) megvásárlásával a Belvárosi Korzió látogatói elfogadják, hogy a jégpályán és az annak közvetlen környezetében zajló eseményekről a Belvárosi Korizó vagy az általa feljogosított harmadik személy(ek) kép-, és hangfelvételeket készíthet(nek), amelyeken mint látogatók feltűnhetnek. A belépéssel a vendégek ezen felvételek elkészítéséhez beleegyezésüket adják, illetve a felvételekhez kapcsolódó jogaikat nem tartják fent.

17. Bármilyen baleset esetén kérjük haladéktalanul értesítsék a pályafelügyelőket!

18. Belvárosi Korizó egész területén vigyázzanak értéktárgyaikra, személyes holmijaikra. Ezekért felelősséget nem vállalunk. A talált tárgyakat kérjük haladéktalanul a pályafelügyelőknek adják át, akik azokat ellenőrzés után a jegypénztárnál adják le.

19. A jégkarbantartási idő napközben a jég állapotától és az időjárási viszonyoktól függően történik. Ez idő alatt a pályán csak az üzemeltető személyzete tartózkodhat. A karbantartás tervezetten minden harmadik órában, 20 percet vesz igénybe, melyre a jegyvásárláskor előzetesen is felhívják a pályát használó közönség figyelmét.

20. A Korizó nyitvatartása és jegyvásárlási lehetőségei a jegypénztárnál kihelyezett táblán és a www.belvarosikorizo.hu oldalon olvashatók. Nyitva tartási időn belül elővétel nem lehetséges. Csoportos látogatás előzetes bejelentkezése a nyitva tartási időn túl is lehetséges a hello@belvarosikorizo.hu e-mail címen keresztül.

21. A Házirendet a Belvárosi Korizó Üzemeltetője saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg törvényi szabályozások változása miatt kiegészítheti.

Kellemes időtöltést kívánunk!
A Belvárosi Korizó csapata