Házirend

Házirend

1. A Belvárosi Korizó látogatók a jegy megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével elfogadják a jégpálya házirendjét, biztonsági rendszabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a pályafelügyelők a terület elhagyására kötelezhetik őket.

2. A látogatóknak a jegy megvásárlása előtt lehetőségük van a palánk mellől a jégpálya külső megtekintésére, így a jegyvásárlást követően, a pálya minőségével kapcsolatos reklamációt nem fogadjuk el és a jegyet nem váltjuk vissza.

3. A jégpályát mindenki a saját felelősségére látogathatja.

4. A jégpályát csak és kizárólag korcsolya használatával lehet igénybe venni, cipővel, bármilyen csomaggal, vagy egyéb balesetveszélyt okozó tárggyal szigorúan tilos!

5. A Középső Kávézó Kft. mint a pálya üzemeltetője mindent megtesz jégpálya biztonságos működtetése érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása (pl.: fogócska) miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A korcsolyázás, különösen a pályaelemek használata kiemelten balesetveszélyes, ezért javasolt védőfelszerelés (bukósisak, térdvédő, kesztyű) használata!

7. A Jégpálya használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat.

8. A Jégpálya területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

9. A jégpályán a látogatóknak saját biztonságuk érdekében egymás testi épségére vigyázva kell korcsolyázniuk.

10. Bármilyen baleset esetén, kérjük, haladéktalanul értesítsék a pályafelügyelőket!

11. A Korizó látogatói csak érvényes karszalag birtokában léphetnek a jégpályára, amit a jegy lejártakor kötelesek elhagyni. A megvásárolt karszalag érvényességi ideje 2 óra, nem léphető túl. Karszalagot nem cserélünk és nem váltunk vissza.

12. A belépésre szolgáló karszalagot kizárólag csak a Korizó helyszíni jegypénztárában lehet megvásárolni. A jégpályára lépés előtt a karszalagot a pályafelügyelőnek ellenőrzés céljából meg kell mutatni. A karszalag az adott 120 perces időszakra érvényes, de a korcsolyázás ezen időszak alatt megszakítható, ismételt pályára lépéskor a karszalagot újra meg kell mutatni a pályafelügyelőnek.

13. Felszólításra mindenkinek el kell hagyni a jég felületét.

14. Amikor a pályakarbantartó gép dolgozik, vendég nem tartózkodhat a jégen.A pályakarbantartási idő napközben a felület állapotától és az időjárási viszonyoktól függően történik.

15. A belépőjegy (karszalag) kizárólag a jégpálya használatára jogosít. A korcsolyakölcsönzés, és a Jégbár szolgáltatásai költségtérítésesek.

16. A belépőjegy (karszalag) megvásárlásával a Belvárosi Korzió látogatói elfogadják, hogy a jégpályán és az annak közvetlen környezetében zajló eseményekről a Belvárosi Korizó vagy az általa feljogosított harmadik személyek kép-, és hangfelvételeket készíthetnek, amelyeken, mint látogatók feltűnhetnek, de ezzel összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a szervezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben.

17. Dohányozni a jégpálya teljes jégfelületén tilos, csak az arra kijelölt helyeken lehetséges.

18. A jégpályára étellel, itallal belépni tilos és balesetveszélyes.

19. A Belvárosi Korizó területén tilos szemetelni, illetve a pályát és annak berendezéseit megrongálni. A pálya területén mindennemű szándékos rongálás bűntető feljelentéssel és anyagi felelősségre vonással jár.

20. A jégpályáról az ittas vagy a kábítószer befolyása alatt álló – a többi látogatóra nézve balesetveszélyes vagy megbotránkoztató magatartást tanúsító – látogatókat még érvényes jegy birtokában is haladéktalanul kivezetjük és ebben az esetben a rendezőség a jegy árát nem téríti vissza.

21. A Belvárosi Korizó területén csak a Jégbárban megvásárolt ételeket és italokat lehet fogyasztani. A Korizó területére tilos behozni bármilyen italt, üveget, szúró- és vágóeszközt, illetve bármilyen a rendezőség által veszélyesnek ítélt tárgyat.

22. A korcsolyapálya területén egyszerre maximum 200 fő tartózkodhat, a maximális létszám elérése esetén, több vendéget nem engedünk be a jégpályára.

23. Belvárosi Korizó egész területén vigyázzanak értéktárgyaikra, személyes holmikra, melyekért felelősséget nem vállalunk. A talált tárgyakat kérjük haladéktalanul a pályafelügyelőknek átadni, akik azokat ellenőrzés után a jegypénztárnál adják le. Az őrizetlenül hagyott csomagokat, táskákat felszólítás nélkül eltávolítjuk.

24. A Korizó nyitva tartása és jegyvásárlási lehetőségei a jegypénztárnál kihelyezett táblán és a www.belvarosikorizo.hu oldalon olvashatók. Nyitva tartási időn belül elővétel nem lehetséges. Csoportos látogatás előzetes bejelentkezés és nyitva tartási időn túl lehetséges, melyről a hello@belvarosikorizo.hu e-mail címen kaphatnak további felvilágosítást.

25. A közönségkorcsolya ideje alatt balesetet okozó eszközöket (labda, korong, stb.) és egyéb akadályokat jelentő tárgyakat, eszközöket a jégre felvinni szigorúan tilos!

26. Korcsolyaoktatást csak a Belvárosi Korizóval szerződésben álló vagy a szerződéses partner által delegált oktatók tarthatnak.

27. A jégpályán a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni, a korcsolyázókat zavarni, illetve bármilyen balesetveszélynek kitenni tilos.

28. A Belvárosi Korizó egész területén a rend fenntartására az üzemeltető közvetlen munkatársai jogosultak. /karbantartó, biztonsági személyzet, rendezvény estén szervező, rendező/. A jégpályán másokat zavaró, rendbontó, magatartásával balesetveszélyt okozó személyt felszólíthat a létesítmény elhagyására még akkor is, ha érvényes belépővel rendelkezik. Ilyen esetben a belépő árát nem áll módunkban megtéríteni.

29. A házirendben foglalt szabályok megsértése a Belvárosi Korizó területéről való kitiltást vonhatja maga után.

30. A Házirendet a Belvárosi Korizó Üzemeltetője saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg törvényi szabályozások változása miatt kiegészítheti.

Kellemes időtöltést kívánunk!
A Korizó csapata

Frissítve 2023.01.04.